Hur går Riskutbildningen till och varför finns den?

Hjälpmedel i utbildningen

För att bli godkänd som handledare för behörighet B måste du ha gått en introduktionsutbildning. Vi hoppas att du i samband med utbildningen har fått vägledning och material som kan vara till din hjälp för att vara handledare. Du och din elev kan också anlita en utbildare, till exempel en trafikskola, och fråga om hjälp med att lägga upp utbildningen. Vissa läromedelsproducenter och utbildare har studiematerial för er som planerar att träna privat helt eller delvis. Blanda gärna privat övningskörning med körning på trafikskola. Den stora fördelen med att övningsköra privat är att man kan träna ofta och mycket.

Övningskörningens innehåll Fordonet

Gör en säkerhetskontroll eller en del av den före varje körövning. Då blir det naturligt för eleven att göra en sådan kontroll före varje körning också i fortsättningen.

Manövrering

I början är det viktigt att öva på platser där det inte finns annan trafik som distraherar eleven. Ha inte för bråttom med att börja Vi utgår från att du som handledare är en van och skicklig förare, som tar din uppgift som handledare på allvar. Däremot kanske du har begränsad erfarenhet av att lära andra köra. Ditt ansvar som handledare köra i trafiken. Vänta med det tills eleven klarar att manövrera fordonet säkert. Att arbeta mycket med grundläggande manövrering gör att eleven börjar automatisera kunskaperna och på så sätt får mer utrymme att koncentrera sig på trafiken. Öva gärna manövrering lite längre än vad som är absolut nödvändigt. Det gör det lättare för eleven att klara den fortsatta utbildningen.

Körning i olika trafikmiljöer

Tänk på att kombinera teori och praktik, när ni börjar köra i trafik. Gå igenom den teoretiska delen tillsammans. Speciellt viktigt är det att du lyfter fram människans begränsade förmåga och trafikens förrädiska situationer i rätt skede av körutbildningen.
Välj i början platser med lite trafik. Öka sedan svårighetsgraden efter hand. I slutet av utbildningen ska eleven kunna köra säkert,
miljömedvetet och självständigt i alla slags trafikmiljöer.
Öva inte i halka, mörker eller andra besvärliga förhållanden förrän du är säker på att din elev kan klara de speciella kraven vid sådan körning.

Riskutbildning

Hur går Riskutbildningen till och varför finns den?

I utbildningen för behörighet A1, A2, A och B ingår krav på riskutbildning. Riskutbildningen omfattar två delar:

Del 1 handlar om alkohol, andra droger, trötthet samt faktorer och beteenden som medför ökade risker.
• Del 2 handlar om hastighet, säkerhet och körning under särskilda förhållanden. Del 2 ska genomföras sent i utbildningen, när eleven verkligen lärt sig behärska fordonet.
Både del 1 och 2 måste vara genomförda och giltiga när kunskapsprovet och körprovet genomförs. Riskutbildningen för behörighet A1, A2 och A är specifikt inriktad på motorcykel.
Riskutbildning för personbil (behörighet B) kan inte tillgodoräknas för motorcykel och riskutbildning för motorcykel kan inte tillgodoräknas för personbil. Riskutbildningen ska genomföras hos utbildare som är godkända av Transportstyrelsen.

Viktigt att tänka på för dig som är handledare

 • Se till att eleven har en lämplig lärobok. Bokhandeln eller någon trafikskola kan hjälpa er att hitta ett aktuellt studiematerial.
  • Se till att du har föreskrivna kursplaner som beskriver vad utbildning för körkort ska innehålla.
  • Fräscha upp dina egna kunskaper om trafikreglerna
  innan ni börjar utbildningen.
  • Lägg upp utbildningen utifrån elevens förutsättningar och välj lämpliga platser för övningskörningen.
  • Tillämpa sparsam körning. Det ger en lägre bränsleförbrukning, mindre koldioxidutsläpp och skonar därmed miljön från växthusgaser.
  • Sätt säkerheten främst. Allvarliga olyckor har inträffat vid övningskörning.

Du som är handledare bör i god tid innan fö- rarprovet, ta reda på vad eleven behöver kunna efter genomförd utbildning. Förvissa dig även om att eleven uppfyller kraven för att körkort ska få utfärdas.

Trafikverket förarprovs provplatser

Hur går Riskutbildningen till och varför finns den?

Hos Trafikverket förarprov gör du kunskapsprov och körprov för körkort. På Trafikverkets Youtube-kanal hittar du filmer om hur kunskapsprovet och körprovet går till. youtube.com/Trafikverket.
Adresser med vägbeskrivningar och öppettider till Trafikverket förarprovs alla provplatser hittar du på trafikverket.se eller genom att kontakta Trafikverkets kundtjänst förarprov på telefon 0771-17 18 19.

Fordon vid prov

Om anmälan till prov skett genom trafikskola, används vanligtvis skolans bil. Annars kan du göra provet i en av Trafikverkets bilar till självkostnadspris. För att få använda egen bil vid provet krävs det att den utrustas med dubbelkommando samt går igenom en
begränsad registreringsbesiktning.

Kunskapsprovet och körprovet hålls samman för behörighet B

Körkortsproven för behörighet B hålls samman. Det innebär följande:

Körkortsproven hålls samman och betraktas som ett prov, som innehåller två delar:
kunskapsprov och körprov.
• Båda delarna av provet bokas vid samma tillfälle.
• Kunskapsprovet och körprovet görs på samma dag eller nära varandra i tid.
• Riskutbildningens båda delar ska vara genomförda och giltiga när du gör kunskapsprovet och körprovet.
• Du börjar alltid med kunskapsprovet.
• Du ska sedan göra körprovet, även om ditt kunskapsprov inte blev godkänt.
• Ett godkänt kunskapsprov eller körprov gäller i två månader.
• Både kunskapsprovet och körprovet måste vara godkända inom giltighetstiden två månader – annars måste nya avgifter betalas och båda proven göras om.
• Om ditt första kunskapsprov eller körprov inte är godkänt erbjuds du ytterligare minst två prov inom giltighetstiden två månader. Om giltighetstiden har gått ut måste du göra båda proven igen. Både kunskapsprovet och körprovet måste vara genomförda innan du kan boka ditt omprov

Den obligatoriska riskutbildningen för B-körkort omfattar två delar.
Riskutbildning Del 1 eller riskettan som det kallas handlar om alkohol, andra droger, trötthet och riskfyllda beteenden i övrigt.
Riskutbildning Del 2, risktvåan, motsvarar den gamla riskutbildningen (halkbanan) och handlar om hastighet, säkerhet och körning under särskilda förhållanden.

När du gör ditt kunskapsprov och körprov måste du ha gjort riskutbildningens båda delar. Riskutbildning för motorcykel gäller inte för personbil.

Riskutbildningen är giltig i fem år.

Vanliga frågor och svar om riskutbildning för personbil (B-körkort)

1. Måste jag göra riskutbildning?

Svar: Riskutbildningen är obligatorisk för B-körkort och omfattar två delar:
Del 1 handlar om alkohol, andra droger, trötthet och riskfyllda beteenden i övrigt.
Del 2 motsvarar den gamla riskutbildningen (halkbanan) och handlar om hastighet, säkerhet och körning under särskilda förhållanden.

2. Finns det undantag från krav på den tvådelade riskutbildningen?

Det finns några undantag från den regeln som gäller i följande fall:
Du ska göra prov för att upphäva villkor för automatväxlat fordon:
– Du behöver inte göra en ny riskutbildning.
Du har ett körkort och har förelagts att komma in med bevis om godkänt förarprov för fortsatt körkortsinnehav:
– Du behöver inte göra en ny riskutbildning.

3. Hur länge är en genomförd riskutbildning giltig?

Svar: Riskutbildningen är giltig i 5 år från den dag då den genomfördes, men giltighetstiden upphör att gälla då körkort utfärdas.

4. Varför upphör giltighetstiden att gälla då körkortet utfärdas?

Svar: Om ett körkort återkallats och ett nytt kunskaps- och körprov krävs för att körkort ska kunna utfärdas på nytt, krävs det även att körkortsaspiranten genomför en ny riskutbildning. Det är då inte rimligt att åberopa en tidigare genomförd riskutbildning, eftersom man uppenbarligen visat på brister i kunskaper och attityd när det gäller risker.

5. Vad gäller om du ska göra prov för att du har fått ditt körkort återkallat?

Svar: Om ett körkort återkallats och ett nytt kunskaps- och körprov krävs för att körkort ska kunna utfärdas på nytt, måste du genomföra en ny riskutbildning innan kunskaps- och körprov kan genomföras.

2015 @ riskettan.com