Boka Riskettan
för Motorcykel

Endast 550kr
(ord pris 550 kr)

Riskettan för MC

Vi finns på dessa adresser

Bromma – Travbanevägen 1
Älvsjö – Johan Skyttesväg 187C

Om Riskutbildning del 1 MC

Målet med ”Riskettan MC” är att du skall bli en säker och ansvarsfull förare som är medveten om risker med trafik och fordon. Utbildningen ökar din medvetenhet om farliga beteenden och risker i trafiken, hur du på ett säkert sätt kan förutse och hantera dessa samt skapa förutsättningar för ett ansvarsfullt körande.

Varför finns riskutbildningen

Riskutbildningen är en obligatorisk utbildning som ska genomföras av den som ska ta körkort för behörigheterna A det vill säga körkort för MC
Skälet till att denna utbildning har kommit till är att olycksutvecklingen bland nyblivna körkortstagare är så kraftig att samhället måste göra något för att vända olycksiffrorna rätt igen.

Hur går riskutbildningen till och varför finns den?

Riskutbildning

Riskutbildningen är en obligatorisk utbildning som ska genomföras av den som ska ta körkort för behörigheterna A, A1 och B det vill säga körkort för bil och motorcykel (utbildningen är inte densamma för Bil och Mc).
Skälet till att denna utbildning har kommit till är att olycksutvecklingen bland nyblivna körkortstagare är så kraftig att samhället måste göra något för att vända olycksiffrorna rätt igen. I kursplanen för riskutbildning del 1A (mc) står det:

”Riskutbildning del 1 ska lyfta fram risker som är speciella för motorcyklister och ge kunskap om beteenden som är riskfyllda samt förbättra elevens attityder till dessa.
Utbildningen syftar också till att ge eleven kunskap och insikt om problemen med alkohol, andra droger och trötthet i samband med körning samt andra faktorer som medför ökade risker. Eleven ska även få kunskap och insikt om vilka konsekvenserna kan bli samt vad som ökar riskerna och hur de kan undvikas.
Eleven ska efter genomgången utbildning inse betydelsen av att ta avstånd från alkohol och andra droger i samband med körning samt vikten av att vara utvilad och koncentrerad som förare.
Utbildningen ska ge stort utrymme för reflektion och diskussion.”
Källa TSFS 2009:26

Vi hoppas och tror därför att denna utbildning ska hjälpa dig att ”tänka efter före” så att du på ett säkert sätt kan njuta av många härliga mil på din motorcykel utan att vare sig du eller någon annan kommer till skada.

Hela kursen tar ungefär tre timmar 30 minuter inklusive två kortare raster och vi håller till i vår teorilokal på Jarla trafikskola Travbanevägen Bromma (Solvalla), alternativt Jarla trafikskola Valhallavägen 82 Stockholm. Vi kommer att genomföra en mängd olika övningar och diskussioner där du får möjlighet att fundera över din egen inställning till motorcykelkörning och trafiksäkerhet. Det är med andra ord upp till dig själv och ditt egna engagemang hur mycket du och dina kurskamrater ska få ut av kursen.

Inledning

Lektionen inleds med en emotionell film som följs upp av att läraren förklarar att det är en personlig väns mc-olycka som filmen handlar om. Detta för att försätta eleverna i rätt sinnesstämning inför kursens fortsatta övningar, samt för att kunna göra en traumainventering av gruppen. Vidare informeras eleverna om kursens upplägg samt krav på deltagande.
I övrigt presenteras skolans rutiner och regler.

Alkohol/Droger

Fakta delges eleverna om regler och straffpåföljder kring alkohol och droger via powerpointpresentation. Eleverna delas upp i mindre grupper där varje grupp får i uppgift att diskutera fram lösningar på några få frågeställningar. Exempel på frågeställningar: Vad kan man göra för att undvika att man själv kör eller åker med någon som är påverkad av alkohol eller andra droger?
Hur påverkar alkohol kroppen på kort och lång sikt?
Vad kan det bli för konsekvenser för andra om man kör påverkad av alkohol eller andra droger?
Grupperna får presentera sina resultat, samt diskutera gruppvis sinsemellan om resultatet.

Trötthet

Fakta delges eleverna om regler och straffpåföljder kring att köra uttröttad, samt vad som händer med kroppen fysiskt vid trötthet, samt att kännetecken på trötthetsstegen presenteras. Detta via powerpointpresentation.
Eleverna får ta ställning i en värderingsövning med frågeställningar så som:
Jag har haft en nästan sömnlös natt av någon anledning, när väckarklockan ringer på morgonen har jag precis somnat, jag är sjukligt trött, men jobbet kallar! Vad gör jag?
1:Ringer mig sjuk för jag känner att jag ej kan sätta mig på mc’n, känner mig farligt trött.
2: Häller i mig starkt frukostkaffe och hoppas jag blir piggare när jag väl satt mig på mc’n.
3: Annan lösning.
Grupperna får redovisa sina åsikter, och ges möjlighet att reflektera.

Fordonet/Yttre omständigheter

Kort poverpointpresentation med statistik av olika olyckstyper (mänskliga faktorn, fordonsfel, yttre omständigheter). Kortare filmer med olyckor visas för åskådliggöra problematiken.
Mindre grupparbete genomförs för att besvara frågor som:
Vad kan jag göra för att förvissa mig om att min mc är i gott skick/trafiksäker?
Hur kan jag bemöta svårigheten med att se och synas i trafiken?
Grupperna får presentera sina resultat, samt diskussion kring detta med övriga.

Människan

Fakta delges eleverna om olika gruppers olyckstatisk, så som åldersindelning, könstillhörighet, motorcykeltyp, singelolyckor osv. Kortare filmer med olyckor visas för åskådliggöra problematiken.

Om Riskutbildning för MC

Riskutbildning för motorcykel

Den obligatoriska riskutbildningen är speciellt inriktad på motorcykel och omfattar två delar.
Riskutbildning Del 1 för MC, riskettan MC, handlar om alkohol, andra droger, trötthet och riskfyllda beteenden i övrigt.
Riskutbildning Del 2 för MC, risktvåan MC, handlar om hastighet, säkerhet och körning under särskilda förhållanden.

Innan du gör ditt kunskapsprov och körprov för behörighet A1, A2 och A måste du ha gjort båda delarna i riskutbildningen.

Du som har ett giltigt körkort för motorcykel och har gått riskutbildning för motorcykel, behöver inte gå någon ny riskutbildning när du ska göra körprov för en högre motorcykelbehörighet.
Riskutbildning för personbil gäller inte för motorcykel.
Vanliga frågor och svar om riskutbildning för motorcykel (A-körkort)

Var hittar jag närmaste riskutbildare?

Adress och telefonnummer till godkända utbildare hittar du under nedanstående
länk.

Måste jag göra riskutbildning för motorcykel?

Riskutbildningen är obligatoriskt för den som ska ta körkort för motorcykel. Utbildningen är tvådelad och innefattar risker som är speciella för motorcyklister.

Läs mer om Riskutbildning motorcykel.

Finns det några övergångsregler som det fanns för behörighet B?

Nej.

Finns det undantag från krav på riskutbildningen för motorcykel?

Det finns några undantag från den nya regeln som gäller i följande fall:
Du har ett giltigt körkort med behörighet A1 och har tidigare genomgått den nya riskutbildningen för motorcykel (Riskutbildning för personbil kan inte tillgodoräknas):
– Du behöver inte genomgå en ny riskutbildning för att få avlägga körprov för behörighet A2 eller A.
Du har giltigt körkort med behörighet A2:
– Du behöver inte genomgå riskutbildning för att få avlägga körprov för behörighet A.
Du har ett giltigt körkort med behörighet A, som förvärvats före den 1 juli 1996 och har villkor för lätt motorcykel (kod 79, högst 125 cm3). Observera att detta inte är samma sak som körkort med behörighet A1.
– Du behöver inte genomgå riskutbildning för att få avlägga körprov för behörighet A som upphäver villkoret.
Du ska göra prov för att upphäva villkor för automatväxlat fordon:
– Du behöver inte genomgå riskutbildning.
Du har ett körkort och har förelagts att komma in med bevis om godkänt förarprov för fortsatt körkortsinnehav:
– Du behöver inte genomgå riskutbildning.

Hur länge är en genomförd riskutbildning giltig?

Riskutbildningen är giltig i 5 år från den dag då den genomfördes, men giltighetstiden upphör att gälla då körkort utfärdas.

Föreskrift om kursplanen på Transportstyrelsens webbplats

Varför upphör giltighetstiden att gälla då körkortet utfärdas?

Om ett körkort återkallats och ett nytt kunskapsprov och körprov krävs för att körkort ska kunna utfärdas på nytt, krävs det även att körkortsaspiranten genomför en ny riskutbildning. Det är då inte rimligt att åberopa en tidigare genomförd riskutbildning, eftersom man uppenbarligen visat på brister i kunskaper och attityd när det gäller risker.

Jag har återkallat körkort och har tidigare haft körkort för motorcykel. När jag ska göra nytt prov för att få tillbaka den tidigare behörigheten, måste jag då genomföra riskutbildningen?

Ja, du måste du ha giltig riskutbildning för motorcykel innan kunskaps- och körprov kan genomföras.

Jag har giltigt körkort med behörighet A1 och ska göra ett körprov för att få behörighet A2 eller A. Måste jag ha gått riskutbildning för att få göra provet?

Ja, om du fick din behörighet A1 före den 1 november 2009. Nej, om du fick din behörighet A1 efter den 31 oktober 2009 och körkortet inte har återkallats efter det. Riskutbildning för personbil kan inte tillgodoräknas.

Jag har giltigt körkort med behörighet A2 och ska göra ett körprov för att få behörighet A. Måste jag göra en ny riskutbildning för att få göra provet?

Nej.

Kontakt

Jarla Trafikskola Bromma

Travbanevägen 1
168 64 Bromma
08-28 82 82
                      

Skola för Riskettan MC

Jarla Trafikskola Älvsjö

Johan Skyttesväg 187C
125 34 Älvsjö
08-48001890

                      

Skola för Riskettan MC

Jarla Trafikskola Bromma– Intensivkursspecialisten
Sedan 1975 erbjuder vi körkortsutbildningar för Motorcykel, Personbil, Mopedkörkort, BE-körkort, Utökat B samt Ecodriving

bromma@jarlatrafikskola.se
www.jarlatrafikskola.se

Jarla Trafikskola Älvsjö
Vi erbjuder körkortsutbildningar för Motorcykel, Personbil, Mopedkörkort, BE-körkort, Utökat B samt Ecodriving

alvsjo@jarlatrafikskola.se
www.jarlatrafikskola.se

2015 @riskettan-mc.se